חידון - שבועות

שאלה: מתי חל חג שבועות?
תשובה: ו' בסיוון
שאלה: מהו השם הנוסף של חג השבועות?
תשובה: חג הקציר
שאלה: באיזה שם נוסף נקרא חג השבועות?
תשובה: יום הביכורים
שאלה: מה מביאים למקדש החל משבועות?
תשובה: ביכורים
שאלה: מתי מביאים את מנחת שתי הלחם?
תשובה: בשבועות
שאלה: ממה מביאים את מנחת שתי הלחם?
תשובה: מחיטים
שאלה: מה קיבלנו בחג השבועות?
תשובה: את התורה
שאלה: מה נוהגים לעשות בליל שבועות?
תשובה: להישאר ערים וללמוד תורה
שאלה: מה קוראים בתורה בשבועות?
תשובה: על מתן תורה
שאלה: מה נוהגים לאכול בשבועות?
תשובה: מאכלי חלב
שאלה: כמה דיברות היו כתובים על הלוחות?
תשובה: עשרה
שאלה: איזו מגילה קוראים בשבועות?
תשובה: רות
שאלה: מי נולד ונפטר בשבועות?
תשובה: דוד המלך
שאלה: מה שם אשתו של אלימלך?
תשובה: נעמי
שאלה: מי חזרה עם נעמי לארץ ישראל?
תשובה: רות
שאלה: את מי ברך בועז בברכת "ה' עמכם"?
תשובה: את הקוצרים
שאלה: מי נשא את רות לאישה?
תשובה: בועז
שאלה: כיצד נקרא בנה של רות?
תשובה: עובד
שאלה: מי היה הנכד של רות?
תשובה: ישי
שאלה: מי היה הנין של רות?
תשובה: דוד